ETUSIVU

TIETOA HYPNOOSISTA

OPISKELU KURSSILLA

SEURAAVAT KURSSIT

KURSSIPAIKKA

LISÄTIETOA

 Opiskelu seminaarissa

Hypnoosiseminaarin luennoitsijana ja kouluttajana toimii kansainvälisesti tunnettu Hypnotisoija Pekka Pakarainen.

Pekka Pakaraisella on takanaan yli 60 tuhatta hypnotisointia, ja erittäin laaja käytännön kokemus mm sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien henkisessä ohjauksessa.

Pakarainen on pitänyt lukuisia luentoja ja esitelmiä hypnoosista, regressiosta ja suggestologiasta eri opistoissa ja oppilaitoksissa Suomessa sekä ulkomailla.

Koulutuksen aikana perehdytään:

. Hypnoosin teoriaan
. Suggestion dynamiikkaan
. Hypnoosiin ilmiönä ja olotilana
. Rentouttamiseen
. Mielikuvatyöskentelyyn

Lisäksi perehdytään hypnoosin tekniikoihin, joita jokainen kurssilainen harjoittelee hypnotisoijan ohjauksessa.


Jokaisella hypnoosikurssilaisella on mahdollisuus osallistua kouluttajan antamaan joukkohypnoosiin ja oppia tuntemaan hypnoosi ilmiönä ja olotilana. Lisäksi opitaan rentoutumista, stressin hallintaa ja itsesuggestioiden käyttöä.


Hypnotisoija Pekka Pakaraisen antamissa demonstraatioissa tutustutaan:

. Kataleptisiin ilmiöihin
. Posthypnoosiin
. Pikahypnoosiin
. Joukkohypnoosiin
. Analgesiaan


Seminaarin aikana harjoitellaan myös:

. Puheäänen käyttöä (nonverbaalia viestintää)
. Suggestioiden muotoilua
. Itsehypnoosia (autogeeninen harjoittelu)

Kurssin kouluttajan antamassa demonstraatiossa havainnollistetaan myös regressiota (ajassa taaksepäin palauttamista).

Seminaarin aikana on kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua veloituksetta tupakanvieroitus - ja laihdutus hypnoosiryhmiin.Hypnoosin Jatkokurssit

Jatkokurssit ovat viikonloppuseminaareja, joiden aikana perehdytään laajasti terapeuttisen työskentelyn alueisiin:

. Regressiomenetelmiin
. Regressiotyöskentelyyn
. Terapeuttiseen suggestiotyöskentelyyn
. Suggestioiden muotoiluun
. Useisiin hypnoosimenetelmiin
www.hypnoosikoulutus.fi

Copyright © 2007 hypnoosikoulutus.fi